Taking you to PayPal...

Loading...

Over Pirtek

Privacybeleid

Privacy Statement Pirtek 
Belangrijke informatie

Alle inhoud Copyright ©
Alle rechten voorbehouden

Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pirtek.

1. Regels en voorschriften
De volgende regels en voorschriften gelden voor alle gebruikers van de Pirtek website. Door gebruik te maken van  deze website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Pirtek behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. In het geval van het niet navolgen van deze regels en voorschriften, behoudt Pirtek zich het recht om alle beschikbare wettelijke rechtsmiddelen, volgens het Nederlands recht,  in te roepen.

2. Beperkte licentie.
Alle inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder voorafgaande toestemming van Pirtek, kan geen enkel deel van de informatie op deze website worden gebruikt in welke vorm of wijze dan ook. Bezoekers of gebruikers is het niet toegestaan om informatie te wijzigen, te distribueren, te publiceren, door te geven of afgeleide informatie op deze site te gebruiken voor enig publiek of commerciële doeleinden.

3. Algemene Disclaimer.
Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Pirtek er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Pirtek instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website.
Pirtek sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

4. Handelsmerken.
De handelsmerken en logo's die op deze website zijn opgenomen, zijn eigendom van Pirtek of van derden. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pirtek of een derde partij, die eigenaar is van het merk.

5. Links naar websites van derden.
Deze website kan links naar sites van derden bevatten. Toegang tot enige andere website gekoppeld aan deze website is op eigen risico van de gebruiker.  Pirtek is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites.Meer informatie

Mail ons, indien u meer informatie wilt ontvangen over onze services en producten.

> Verzenden

De Pirtek mobiele 1-uur service 088 111 8888

Laatste nieuws

Pirtek op Maintenance 2018

Pirtek op Maintenance 2018

Pirtek Maintenancebeurs Pirtek Benelux presenteert zich op Maintenancebeurs Gorinchem. Deze beurs wordt dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerd. Bezoek van... MEER