Total hose management

Total Hose Management in beeld

In deze video wordt in het kort uitgelegd wat Total Hose Management (THM) in de praktijk betekent. Het is bij uitstek geschikt voor bedrijven die waarde hechten aan continuïteit in productieprocessen.

Play this video English spoken

Laat u ontzorgen rond hydrauliek

Eén van onze snelst groeiende Pirtek-diensten is Total Hose Management. Deze service neemt u al het onderhoud van uw hydraulische machines uit handen. U kunt zich concentreren op de orde van de dag en het essentiële onderhoud aan hydrauliekslangen en hydrauliekleidingen aan ons overlaten.
Met deze service weet u dat de hydrauliek van uw machines altijd het meest kostenefficiënt is onderhouden volgens alle milieu-eisen en veiligheidsrichtlijnen.

Neem contact op
Hose Management
Pirtek-Total-Hose-Management-voor-hydrauliekslangen

Proactieve, reactieve en preventieve zorg

Total Hose Management (THM) is ons meest uitgebreide onderhoudspakket voor hydrauliek. U profiteert van de expertise van uw lokale Pirtek-specialist. Hij kent uw hydraulische systeem. Dankzij regelmatige analyse van uw machines zorgen wij er voor dat essentieel onderhoud en reparaties altijd proactief worden uitgevoerd. U houdt altijd het overzicht via de portal! Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen in de portal.

Log in op uw THM-account

Minimaal onvoorziene machine uitvaltijd

Wanneer u het beheer van uw slangen aan ons toevertrouwt, monitoren wij de status van de hydrauliekslangen. U ontvangt een inzichtelijk plan van onderhoud afgestemd op uw situatie en wensen. Hiermee houden wij uw machines in optimale conditie. U heeft perfect overzicht over de planning van inspecties en vervangingen en de te verwachten onderhoudskosten. Het risico op hydraulische storingen -en daardoor stilstand voor uw bedrijf- wordt drastisch verminderd.

Lees: FAQ's THM
THM

Uw voordelen

Verlaging van het risico op gedwongen stilstand en de kosten hiervan.
De te verwachten onderhoudskosten en intervaltijden zijn vooraf inzichtelijk.
Overzicht van de status op meerdere niveau’s: van locatie tot slangdetail.
Alle werkzaamheden door VCA* specialisten volgens de NPR-ISO/TR 17165-2 eisen.
Vergroot de veiligheid van uw werknemers en derden.
Verklein het risico op milieuschade.
Ondersteuning van uw Kwaliteits Management Systeem.
Per machine ontvangt u van Pirtek een onderhoudsrapport.
Met een geplande tussentijd komen wij weer bij u langs, om het hele proces na te lopen.
Betere borging aansprakelijkheid en zorgplicht.
Doet zich toch een storing voor, dan zijn wij binnen 1 uur bij u op locatie.
Gratis: "Whitepaper THM"

.

Total Hose Management Portal

Bekijk in deze video wat het Total Hose Management gebruikers portal  (THM) voor u biedt. Natuurlijk is het in de praktijk testen een veel betere mogelijkheid. Overleg met uw lokale Pirtek Center naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Lees: FAQ's THM
Play this video English spoken

.

Gratis download Whitepaper Total Hose Management

.

Total Hose Management - Veel gestelde vragen (FAQ)

Steeds vaker wordt Total Hose Managent genoemd als alternatief voor preventief onderhoud. Wat is het verschil met gewoon onderhoud, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

FAQ's - Total Hose Management & Portal

Wat houdt Total Hose Management (THM) precies in?

Total Hose Management, hierna THM, is niets anders dan planmatig onderhoud aan de hydrauliekslangen. Door het planmatige onderhoud wordt structureel voorkomen dat hydrauliekslangen barsten door veroudering in welke vorm dan ook.

Waarin onderscheidt THM zich tot ‘preventief onderhoud’?

Het verschil laat zich het best tonen in deze tabel:

Voor wie is THM het meest geschikt?

THM is van oorsprong opgezet om fabrieken en industrieën te bedienen. Omdat het servicepakket inmiddels enkele jaren succesvol operationeel is, blijkt dat de inzet veel breder kan. Kortom, alle bedrijven met een groot machinepark.

Zelfs rederijen met schepen in de internationale vaart worden in goede conditie gehouden dankzij THM.

Wanneer is THM minder geschikt?

Wanneer er sprake is van een klein aantal machines met beperkt aantal hydrauliekslangen, dan kan THM minder interessant zijn. Denk aan een enkele heftruck. In zulke gevallen adviseren wij preventief onderhoud en/of de 1-uur service. Ook wanneer u bij de fabrikant een servicecontract heeft, dient u te onderzoeken wat met hen is afgesproken over slangonderhoud en -storingen. Neem op grond hiervan uw besluit.

Mijn machine draait storingsvrij. Heb ik dan extra onderhoud nodig?

Allereerst gefeliciteerd dat uw machines zonder storing werken. Realiseer echter dat elke hydrauliekslang aan slijtage onderhevig is. Er zijn landelijke richtlijnen voor de levensduur van de hydrauliekslangen in verschillende stadia van hun bestaan. U moet daarom óók onderhoud verrichten als er geen storingen zijn. Wist u dat, wanneer er letselschade ontstaat door achterstallig onderhoud, u in sommige gevallen hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor letsel/verwonding/overlijden van personen als gevolg van een ‘oil burst’?
Als werkgever heeft u zorgplicht voor mensen, machines en milieu.

Kan mijn maintenance manager zien wat de status is?

Ja. Dat kan op twee manieren. Van elke machine wordt een inspectierapport gemaakt nadat alle slangen zijn geïdentificeerd en genummerd. Deze inventarisatie wordt aangeleverd op lijsten, met daarbij de te verwachten onderhoudsintervallen.

De andere wijze is dat de maintenance manager een abonnement afsluit op de Pirtek Portal en daarmee de zeer gedetailleerde statussen realtime kan opvragen.

Kan de THM-service ook voor meerdere machines worden gebruikt?

Ja. THM-service is juist bij uitstek geschikt voor hydrauliekservice over meerdere machines. Voor de exploitant van de machine wordt het onderhoud van de hydrauliekslangen steeds minder overzichtelijk als de complexheid van de slangen toeneemt. Binnen het THM-pakket worden die zorgen u uit handen genomen.

Kan THM ook over meerdere locaties worden ingezet?

Ja. De Pirtek Portal biedt een zeer helder overzicht. U kunt als gebruiker steeds dieper ‘inzoomen’. De eerste stap is: kies de locatie of vestiging. Daar binnen kan een afdeling worden geselecteerd. Vervolgens wordt een overzicht van de machines op deze afdeling getoond. Selecteer de betreffende machine en vervolgens wordt op slangniveau de status getoond.

Tot welk aantal machines of slangen is de portal beperkt?

De Pirtek THM-portal kan theoretisch oneindig veel machines en slangen administreren. Zou het om zeer grote aantallen locaties en/of machines gaan, dan is het wenselijk uw wensen vooraf met de Pirtek adviseur te bespreken. De oplossing is altijd maatwerk.

Hoe zie ik het onderscheid tussen verschillende machines van hetzelfde merk/model?

Elke machine wordt afzonderlijk in kaart gebracht. Daarbij wordt verfijnd op (fabrieks)locatie, productiehal, en positie binnen deze hal. Elke machine krijgt een eigen, unieke ID.

Hoe weet ik wanneer ik actie moet ondernemen?

U krijgt pro-actief meldingen over de status van uw hydraulische installatie van uw Pirtek center. U ontvang een seintje wanneer een vervolginspectie nodig is. Wanneer u beschikt over toegang tot de Pirtek Portal, ziet u deze informatie al ruim van te voren. U kunt een shut-down plannen samen met hydrauliekservice door Pirtek. U weet te voren wat er moet worden vervangen en heeft daarmee meer overzicht op de kosten en de planning.

Kunnen de meldingen ook geautomatiseerd?

Ja. Wanneer u toegang heeft tot de Pirtek Portal kunt u per e-mail automatische alarmen instellen op een zelf te bepalen serviceniveau. U kunt per machine aangeven hoeveel tijd u van te voren wil worden gewaarschuwd en met welke frequentie.

Wat kan ik met deze meldingen doen?

Het programma geeft meerdere statussen aan: wanneer de slangen zijn vervangen; wanneer ze moeten worden gekeurd/geïnspecteerd en wanneer ze moeten vervangen. Het planmatig vervangen van de slangen zorgt voor een drastische reductie van het aantal spontane slangbreuken.

Hoe weet ik over welke slang een melding komt?

Iedere slang binnen de machine wordt voorzien van een locatienummer en een unieke slangcodering. De Pirtek hydrauliekspecialist die uw machine onderhoudt maakt foto’s van de slangen. Deze foto’s zijn beschikbaar in de portal en voorzien van een duidelijke locatievermelding.

In welke taal is de Pirtek Portal beschikbaar?

De Portal wordt standaard geleverd in de talen, Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het is mogelijk om op ieder gewenst moment van taal te wisselen.

Kunnen meerdere gebruikers toegang krijgen tot de portal, vanaf meerdere locaties?

Ja, dat kan. De portal is online en daardoor 24/7 toegankelijk voor gebruikers met een inlogcode.

Zijn er aanvullende voordelen van THM, naast het geplande onderhoud?

Ja, die zijn er:

Bedrijven die het onderhoud van hydrauliekslangen uitbesteden via het Pirtek THM pakket, krijgen een belangrijk gereedschap ter aanvulling op de totale maintenance service.
Wanneer een shut-down wordt gepland, is vooraf te zien wat er aan hydrauliekslangen moet worden onderhouden.
THM biedt een betere borging in aansprakelijkheid en zorgplicht.
U werkt veiliger voor mens en milieu.

Zie ook onderstaande tabel.

FAQ's - Total Hose Management - gerelateerde vragen

Mijn machine beschikt over ander merk hydrauliekslangen. Is THM dan wel beschikbaar?

Ja. Het Total Hose Management programma is opgezet op een wijze dat ook andere merken hydrauliekslangen kunnen worden geïnventariseerd. Deze zgn ‘no name hoses’ worden op het moment dat ze aan vervanging toe zijn door gelijkwaardige of betere Pirtek hydrauliekslangen vervangen.

Wat te doen als de oorspronkelijke montagedatum van de slangen niet bekend is?

Tijdens de eerste inspectie worden de slangen visueel geïnspecteerd op de kwaliteit. Uw Pirtek monteur maakt hiervan een rapport maar kan de montagedatum dan niet invullen. Zijn er slangen bij die (ernstige) gebruiksschade vertonen, dan wordt dat gemeld en een voorstel gedaan direct te vervangen, nu de machine toch stil staat. Overige slangen blijven ongedateerd in de machine, tot ze vervangen moeten worden. De Pirtek hydrauliekspecialist gebruikt hiervoor een visuele inspectie checklist.

Heb ik de garantie dat met THM er nooit meer een slang kapot gaat?

Nee, dat is niet mogelijk. Met THM wordt vooral spontane breuk door versleten slangen voorkomen. Bijna alle slangen zijn doorlopend in beweging. Vaak zijn ze aan de buitenzijde van een machine geplaatst. Er bestaat altijd het risico op mechanische schade. Denk aan het blijven haken, of dat er over een slang heen wordt gereden. In dat zeldzame geval kan altijd een beroep gedaan worden op onze 1 uur service.

Wat is een oil burst en wat zijn de gevolgen?

Een hydrauliekslang staat vaak onder zeer hoge druk. Deze kan oplopen tot boven de 400 bar. Wanneer een verouderde koppeling barst, of de slang losschiet, komt de olie onder zeer hoge druk vrij. Dit heet een oil burst. Door deze zeer hoge druk kunnen ernstige schades ontstaan aan machine of elektronica. Erger: mensen die door een wegslaande slang met koppeling worden getroffen, kunnen hier ernstig gewond raken.

Kunnen binnen THM preventieve maatregelen worden genomen om oil burst te voorkomen?

Ja, dat kan. Pirtek beschikt over tal van slang beschermende producten. Spiralguards verminderen wrijving, whip checks vangen losschietende slangen op, Texsleeves vangen de olie op bij een oil burst. Deze kunnen selectief worden ingezet.

Kunnen er ook aanvullende maatregelen worden genomen om slijtage tegen te gaan?

Ja, dat kan. Slangen slijten vaak onnodig snel door inwerking van externe omstandigheden. Denk aan mechanisch wrijving, inwerking van (zon)licht, de aanwezigheid van chemische materialen. Uw hydrauliekspecialist kan u hierover meer vertellen.

Kan ook de olie worden geïnspecteerd?

Bij elke slangvervanging wordt het oliepeil gecontroleerd en aangevuld tot het gewenste niveau. Het is bewezen dat met oliemanagement de slangen een langere levensduur krijgen. Deze service is optioneel beschikbaar.

Meer over Oliemanagement

Welke kosten zijn met gedwongen machinestilstand gemoeid?

Wanneer een slang kapot gaat, staat de machine stil. Alle medewerkers rond deze machine kunnen niet verder. Daarnaast wordt door deze uitval vaak een schakel uit de keten gehaald: leveranciers kunnen niet afleveren en klanten krijgen niet geleverd. In sommige gevallen worden er schadeclaims ingediend als een deadline niet wordt gehaald. De kosten van stilstand lopen enorm op. Het is beter deze voor te zijn en zorgen voor een goed werkend systeem.

Hoe ziet de Portal er uit?

De portal is afgeschermd voor geregistreerde gebruikers. Om een beeld te krijgen hoe deze werkt, is een korte video gemaakt. Deze vindt u hier.

Toon video

Wat is het doel van de gele labels?

Binnen het systeem van THM  wordt voorzien dat elke slang wordt voorzien van een unieke codering waarmee ze zijn te identificeren in zowel de administratie als in de machine. Tijdens de eerste en eenmalige inventarisatie worden de slangen voorzien van het gele label en het unieke nummer.

Wat is het doel van de gekleurde krimpkous?

De vervangen slangen krijgen aan het uiteinde een geleurd stuk krimpkous. De kleur is voor elk kalenderjaar uniek. Ook in de portal krijgt de betreffende slang dezelfde kleurcodering mee. Dit is een door Pirtek geïntroduceerd systeem om bij visuele inspectie snel een leeftijd indicatie te krijgen van de betreffende slang.

Waar lees ik meer over Total Hose Management?

Meer informatie over Pirtek's Total Hose Management (THM) is te vinden op deze pagina.

Neem contact op

Is het mogelijk een demonstratie te krijgen?

Ja, dat kan.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Pirtek Center.

Neem contact op

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

Heeft u een andere vraag? U kunt hier uw vraag stellen via het contactformulier (voorkeur) of telefonisch.

Neem contact op

.

Meer weten wat Pirtek voor u kan betekenen?

Vul het formulier in en één van onze hydrauliekspecialisten neemt met u contact op.

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, png, doc, docx, Max. bestandsgrootte: 10 MB, Max. aantal bestanden: 2.